Dato: 2. maj 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Ove Thomsen
Sprog: dansk.

Kjære Hr Thomsen

Det har længe været min Beslutning at tage mig den Fornøielse at tilsende Dem et Exemplar af Fodreisens andet Oplag, for saaledes, nogenlunde, at godtgjøre min Glemsomhed ved første Oplag. Først i disse Dage fik jeg fra Hr Reitzel, men kun 2 Exemplarer hvoraf min Moder maatte have det ene. Da jeg nu kun har et selv, derimod 2 fra første Oplag, tager jeg ikke i Betænkning at sende Dem et af disse i det jeg saa ganske er overbevist om at De ikke vil stødes derover men gjemme disse smaa Blade til en venlig Erindring om Deres

forbundne

Andersen

D. 2d Mei 1829

[Udskrift:] S.T. Hr. Thomsen i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 177)