Dato: 1828
Fra: G. W. Martensen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Andersen!

Efter Deres Ønske vilde jeg bringe Dem de 3 Rbdlr, men traf Dem ikke hjemme; jeg har derfor lagt dem i Euripides, som staaer opslaaet foran mig. (Sonet p 420). De gjør mig en stor Tjeneste, hvis De kunde vente med de øvrige endnu i nogen Tid; vel fik jeg 50 Rbdl for mit mythologiske Lexicon, men da jeg havde troet paa dem hele Vinteren, var de naturligviis snart borte. Dog mere mundtlig, jeg haaber at tale med Dem om ikke før saa paa Tirsdag paa Auditoriet.

Deres forbundne

H.L. Martensen

[på skråt med blyant, samme håndskrift:] skrevet 1828 /

[udskrift:] Herr Studiosus Theologiæ

H. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 444, billed 7175-76)