Dato: 15. december 1827
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Andersen!

Vær paa det hjerteligste takket for Deres venlige lille Geburtsdags-Hilsen, som overraskede mig ved min Hjemkomst om Aftenen, saa meget mere, som jeg ikke kunde vide, hvorledes De var kommen til Kundskab om hvad Betydning den 14de Decbr. har for mig.

Hermed følge de belovede Nummere af Flyvende Post. Kun maa jeg bede Dem undskylde, at det har varet saa længe dermed.

Deres hengivne

J L Heiberg.

d. 16de.

Min Karl har forgjæves søgt Dem i Viingaardstræde 131. Jeg lader derfor Pakken bringe ud til Commandeur Wulffs.

Tekst fra: H. C. Andersens Album