Dato: 3. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck

Kjøbenhavn 3 April 184

Kjære Fru Hanck!

Den første Hilsen jeg fik igaar var fra Dem; Deres Brev, de smukke Violer, rørte mig! tak! tak! jeg veed at De og Deres Børn ere mig gode; gjerne havde jeg igaar søgt til Dem, men min Tid fløi saa hen! Hos Collins tilbragtes Middagen, Eduard havde skrevet en morsom Sang; de vare alle saa kjærlige og gode. Idag føler jeg mig i det vaade Veir, der er min Natur saa meget imod, afficeret og ikke til at gaae, hvor jeg vilde, men mine Børn sender jeg istedet! her ere de nye Eventyr. Ogsaa til Fru Læsøe er et Exemplar, og da jeg bilder mig ind at De daglig seer Nogen derfra, lægger jeg Exemplaret for hende i Deres Hænder. Hun faaer det jo snarest muligt. Hjertelige Hilsener til Døttrene. Ders inderlig hengivne.

H:C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet)