Dato: 18. august 1827
Fra: Knud Randropp   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Helsingør d. 18 August 1827

Kjære Ven!

Tak for dit Brev! Du er gal eller hvad skal jeg kalde det. Min Skjorte har jeg rigtigt annammet hvorfor jeg takker. Du beder mig om en Ubetydelighed, som jeg ved Gud med Glæde skulde have opfyldt, safremt det havde staaet i min Magt. Jeg har i disse Dage selv ventet Penge, men har ingen faaet, thi ellers min Ven skulde Du vist være den Første, som skulde have erholdt. Min gode Ven du taler om Vedebrødsdagene (NB. NB. NB. NB.) Fy see hvilken en grammatikalsk Bommert; den vilde til artium kaste ned til Haud. Du taler et andet Sted saaledes: Den Lille kan aldrig erholde dette. Gode Ven jeg synes saamæn Du er høi og stor og lang nok! Vil Du maaskee være længere? Du skriver Taasser. Stop! mener Du maaske de store Frøer, thi de kaldes saaledes i Bondesproget nemlig en Taase. NB. kuns med et s. mener Du derimod Enfoldige, Dumme eller slige Subjecter, da staves det Tosser (See Rahbeks Danske Læsebog 1. Del Pag. 197 Trøjels Ode til Dumhed). Det glæder mig ret inderligt at se dine store Fremskridt i Orthographien!!! Endvidere: man siger ei et Galskab men en Galskab, dog det kan passere, men saa de Andre! Naa nu være det nok med Criticeren.

Du vrøvler noget om at Du er saa grændseløs ulykkelig, da Du ei engang har en sand Ven; thi det er jo kuns Vaas. Hvad anseer Du mig for om jeg tør spørge? Mon jeg har gjort Noget, som antyder mit Fjendskab imod Dig. Svar Slyngel! NB. dersom du kan. Var jeg dig saa nær, som jeg ønskede det, skulde Du faae et Par gode Lussinger for det Udtryk. Skænd paa Benny! Atter et galt Udtryk. Ret som jeg var en gal Hund, Du kunde tirre og hidse paa Folk. Slige Commissioner kan jeg ei paatage mig! Naar jeg rigtig skal see til, saa er du vist blevet det, som dit Brev paa Siden No 2 begynder med, nemlig "O, jeg er gal!" Du faer snart en glædelig Efterretning, det spaaer jeg Dig som vates. Lev nu vel kjære Ven og skriv mig hurtigt til og et langt Brev. Lev vel og

tænk paa din sande Ven

Knud

Eft. Sk.

Da Du skrev uden paa mit Brev, har Du vist tænkt paa at gjøre falske Bankosedler thi saaledes var din Udskrift (derefter følger Adressen med stejle og skæve Bogstaver). Jo det seer godt ud.

S.T. Hr. Studiosus H. C. Andersen Wiingaardsstræde No 131 3 Sal ho Fru Schwartz Kiøbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost