Dato: 9. maj 1826
Fra: Fr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen

thi ved at blive en duelig Borger, ei ved at blive Digter, skal De tænke paa at betale Fædrelandet Deres Gjeld tilbage; og det er ei til Riimsmedde, men til kraftige, dygtige Borgere et Land trænger. Muligen undres De ved, af min Mund at høre dette; men jeg forsikkrer Dem, at den Nytte, jeg i min borgerlige Kreds kan have gjort af og til, glæder mig langt meer, end de bedste Linier og Tanker, jeg kan have skrevet.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost