Dato: 24. marts 1826
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin. d 24 Marts 1826.

Naar De skriver mig til om noget, og ikke snart faaer Svar, saa skal De ikke være tilbageholdende med, at bringe mig det i Erindring, thi det kan vel træffe, at jeg imod min Villie lader eet og andet Brev ubesvaret, længere end de Vedkommende ønske det.

Til Skoetøj &c. følge hermed 10 Rdlr. Behøver De meer, saa siig det. Deres Fødselsdag ønsker jeg maa være en glad Begyndelsepaa et for Dem lykkeligt nyt Leveaar!

Paa Deres Fødselsdag bliver opført her et nyt Lystspil af Skuespiller Rosenkilde: Testamentet, hvori forekommer nogle Allusioner til 2den

April.

Will Shaksp.. er endnu ikke opført.

Lev vel! hils Rectoren!

Deres velvillige

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost