Dato: 9. juli 1825
Fra: Rasmus Nyerup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d: 9de Jul 1825.

At jeg ikke før besvarede Deres Skrivelser, kjære Andersen!

Dertil var Aarsagen, at jeg bestandig ventede, med det samme at kunne lade følge det tilsendte Vers trykt! Jeg skikkede det, strax efter Modtagelsen, hen tilLiunge, Redacteur af Morgenbladet; men har siden Intet hørt dertil.

Deres Fremgang i Skolen er mig inderlig kjær.

Naar De kommer tilbage fra Odense, beder jeg Dem melde mig med et Par Ord, hvorledes der staaer til.

Ders R. Nyerup.

[langs kanten:]

Herhos det Forlangte.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 448, billed 7185)