Dato: 29. juni 1825
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen

inden Ferien, hvor han formanede ham til
Ei endnu et give Poesien formeget Spillerum, som jeg (ved de endnu naturligviis tøre Studir) troer Dem farligt forlokkende fra den store Hovedsag [...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost