Dato: 12. september 1823
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 12de Septem[ber] 1823

Kjære Søn

Jeg takker Dig mange Gange for Din sidste Skrivelse hvoraf jeg seer Du er rask og vel det glæder mig i mit Hjærte Hvorved jeg har været mere død end levende oppe hos Jørgenl han maatte lede mig til Odense Jeg vil kun bede Dig om [een] ting kan Du gjøre udveje for det til et par Læs Tørve for nu trænger jeg for nu troer jeg ingen viI hjælpe mig jeg haaber min gode Søn at Du nu gjør hvad Du kan dette sendes med Hans fra Verbe kjære gode Christian. Jeg er ikke mere paa Slottet for det første, Jeg skal Hylse fra alle gode Venner.

Ane Marie Jørgensen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter