Dato: 2. november 1822
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kerre søn

Din Sk[r]yvelse haver ieg Rigtig Bekommet, ieg hørre der af at det gaar Dig Kontrarig, mens teng velken hiarte Byrden Viller Paa Det er og Bliver din troe og hulde Moder, Søvnens 0yge Obnes mod naar du dinne Lokker, mens di torre der 0ves maae skal dit harte oploke, den troskabe at ieg Ber for dig, mit Hiart derfor mod Boge, Din søster er Ræste til dig mens dog i Mod min villige Ligeledes som Du haver skrøvet mig til, mens det var ikke til at Endre, Gode Gode Søn du ved vel min Besverlihed som haver taget magt saa vel for dig som for din Søster, mens det skal dog glæed mig Naar ieg ser din skrivelse, da er det mig lige saa kert som ieg kan kosse di Paa Hond og Mond, udforglæmelig Søn, Lad Her Løynant v. Martisen det Brøv Lese og Bed ham om at han opfylder sinne Løfter da han dog Haver villet u[n]der mit Hiarte, din fader er mig ingen støde, den Almegtig og Du skal verre min støde. Du helses fra Her Oberste Lynant v. Gulberg og Reg.mester v. Schov og Regmester Schols tillig din gode Søster tusen Gange fra mig Din opr[i]gtig Moder nu til Døden.

Anne Marige Gonnesen

Odense den 2d Novenber 1822

Skryv mig Din Adrese vor Du lasere saaledes at Brøvet ikke skal gaae fæiel da min lensel er for Dig.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost