Dato: September 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: Finn Magnússon
Sprog: dansk.

Blottet for al Understøttelse til mine Studeringer, nødsages jeg, i Alder af noget over 17 Aar, at udgive mit første Forsøg i Haab derved at fortjene Lidet. - Stolende paa Deres Godhed for Ethvert ikke uheldigt Anlæg vover jeg at bede Dem tage et Exemplar, Prisen er 9 Mark.

Derictionen for det kongelige Theater, har igjennemlæst min Alfsol og finder saa meget godt deri at de har besluttet at sende mig til Sorø eller Vordingborg Skole.

ærbødigst

Andersen /

[Udskrift:]

Professor Fin Magnussen

Studiestræde 63

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 1, billed 6152-53)