Dato: 31. juli 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Glorup den 31 Juli 1839.

Kjære Ingemann!

Her kommer et Brev og ikke jeg! Grev Moltke paa Glorup indbød mig til sit smukke Greve-Sæde, jeg modtog Indbydelsen og har været her flere Dage, end jeg havde bestemt; jeg har nydt en Gjæstfrihed, en Opmærksomhed jeg aldrig kan gjengjælde; om en halv Time reiser jeg herfra, men ikke til Sorø, som det var mit Ønske og min Bestemmelse, men til Kjøbenhavn, Grunden her til, er, ærligt talt, jeg har saa lidt Tøi med, at alt mit Linnet er blevet skident, jeg har det sidste rene Stykke paa og jeg er for unseelig ved, at komme til Dem i Sorø og min første Indtrædelse der at være, maa jeg faae noget vadsket. Jeg har altsaa ikke andet at gjøre, end reise til Kjøbenhavn. Imidlertid er jeg, som De veed i Gjæld til Postmesteren for et Brev til Sverrig (Strømstad), som man ikke kunde sige mig Prisen paa, vil De betale dette og sige mig hvad De har lagt ud; dernæst maa jeg bede Dem at hvis her er Breve, da at sende mig disse med første Post. Jeg er ret ærgerlig over at komme til Kjøbenhavn før jeg igjen har seet Sorø, hils Deres kjære Kone og Hauchs, kjærligt fra mig.

Deres trofast hengivne H.C. Andersen.

E.S Ideen til Salomons Ring har næsten daglig beskjæftiget mig, det er en michaelangelos Tanke ridset med Pennen.

[Udskrift:] S T. Hr Professor B. S. Ingemann Sorø. frit.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (234)

Glorup den 31 Juli 1839.

Kjære Ingemann!

Her kommer et Brev og ikke jeg! Grev Moltke paa Glorup indbød mig til sit smukke Greve-Sæde, jeg modtog Indbydelsen og har været her flere Dage, end jeg havde bestemt; jeg har nydt en Gjæstfrihed, en Opmærksomhed jeg aldrig kan gjengjælde; om en halv Time reiser jeg herfra, men ikke til Sorø, som det var mit Ønske og min Bestemmelse, men til Kjøbenhavn, Grunden her til, er, ærligt talt, jeg har saa lidt Tøi med, at alt mit Linnet er blevet skident, jeg har det sidste rene Stykke paa og jeg er for unseelig ved, at komme til Dem i Sorø og min første Indtrædelse der at være, maa / jeg faae noget vadsket. Jeg har altsaa ikke andet at gjøre, end reise til Kjøbenhavn. Imidlertid er jeg, som De veed i Gjæld til Postmesteren for et Brev til Sverrig (Strømstad), som man ikke kunde sige mig Prisen paa, vil De betale dette og sige mig hvad De har lagt ud; dernæst maa jeg bede Dem at hvis her er Breve, da at sende mig disse med første Post.

Jeg er ret ærgerlig over at komme til Kjøbenhavn før jeg igjen har seet Sorø, hils Deres kjære Kone og Hauchs, kjærligt fra mig.

Deres trofast hengivne H.C. Andersen.

E.S

Ideen til Salomons Ring har næsten daglig beskjæftiget mig, det er en michaelangelos Tanke ridset med Pennen. /

[Udskrift:] S T. Hr Professor B. S. Ingemann Sorø. frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 163-65)