Dato: 31. august 1831
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 31te Agusti 1831

Hiert Elskede Kiære Sønn H.C. Anersen.

Næst min Allerskyldigste Tak for din kiærlige Skrivelse af 24de Juli d. aar Glæder det mig at du er Frisk og vel. Hvaed mig Angaaer da Takker ieg Gued for Helbrede i denne besværlige Tiid, Jeg vilde Gierne til Herrens bord men ieg kan ikke komme uden Du vil Hielpe mig med nogle Penge og Skrive mig selv til med samme men det Maatte være med snareste Mueligt thi ieg længes Meget efter at komme der; Flittig Hilsen fra Madamme Iversen og Madamme Søebaarre at Du med Snareste Skriver os til da vi have Længe ventedt efter Breve fra Dig for at erfare deraf at Du er Frisk og veel; Hvilket er voris største Glæde; Madame Starup og hendes Søn tilige med alle Goede Venner bede Dig kiærligt Hilsedt; men Først og Sidst fra din Gamle Moeder Leev veel det Ønsker din Oprigtige Moeder til Døden

Ane Marie Jørgensens

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.