Dato: 2. april 1830
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 2 April 1830

Gode kjære Christian!

Hvor kunde jeg andet end skrive Dig til paa denne Dag, som er den lykkeligste i mit Liv gid Du blot var her, da vilde jeg i min kummerlige Forfatning, dog søge at gjøre Noget der kunde fornøie Dig; vel ville det blive Ubetydeligt, men naar det kommer fra et oprigtigt Hjerte er Lidet, bedre end Intet! Dog hvad er Ønsker? De glæder kun for Øieblikke, men Opfyldelsen deraf flyve bort som Vinden. Det gjør mig inderlig ondt at Du var saa utilfreds med mit sidste Brev, men gode Christian Du veed jo at jeg ikke selv kan skrive, og derfor maae jeg være tilfreds med, som de andre vil sætte det paa Papiret, jeg troede det var saa herligt, da der var en Herre der skrev det for mig. Jeg er Gud skee Lov temmelig rask omendskjøndt jeg har lidt megen Kulde i Vinter, men den har været haard for Alle og nu jeg bliver ældre saa føler man den mere. Jeg gaaer rigtig nok hos Jomfrue Lohmann men hun giver mig nu ikke det Ringeste mere, end Føden i tre Dage om Ugen, saa hvis Du ikke havde været saa god imod mig saa maatte jeg have kreperet, thi hvad er 24 Sk. om Ugen at leve af, og mine Kræfter er borte til at erhverve Noget Du skal ret have tusind Tak for de 3 Rbd dem har jeg for længe siden faaet af Madame Iversen, jeg troede Du vidste det af mit sidste Brev, - men det er sandt det indeholdt jo Ingenting. Bunkeflods har læst Dine Digte, og de finder dem smukke og underholdene, men jeg er desto værre ikke saa lykkelig at jeg selv kan læse dem, imidlertid glæder det mig inderlig, at høre dem rose af Folk der forstaae at bedømme dem. Her i Odense er for Tiden meget magert paa Nyeheder, thi at fortælle Dig noget om Folk, som Du ikke kjender kan jo ei interressere; dog at Madame Narpaarschy er død, i stor Fattigdom, og hun var dog en Datter af den rige Peder Rasmussen, hun efterlader sig en Søn, som i disse Dage er gjort Umyndig, tungt maa det imidlertid være for ham da han i Vinter er bleven forlovet, og skal snart giftes, hvorledes det vil staae af det vil Tiden lære.Vi har ogsaa haft en Historie med en Fru Gerstorph, som er bleven Universalarving efter en gammel Skeemand, som hun har plejet i et Aar, hun kunde tilsidst ikke gaae ud til ham ved Dagen, thi saa blev hun forfulgt af Gadedrengene udagtet Notarius var der, er der dog Tvivl om hun faaer Rigdommen, da hans Arvinger sætter sig derimod. Du hilses mange gange fra Madame Iversen, Mad. Søeborg, og Bunkeflods, men fornemmelig fra Din oprigtige Moder

Marie

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.