Dato: 5. december 1829
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Søn!

Tak for din sidste Skrivelse og det dermed tilsendte. Det var en god Hjelp for mig i denne haarde Vinter da jeg lider saa meget af Kulden. Jeg beder daglig den algode Gud at holde sin Haand over Dig og lønne Dig med alt godt for din store beviste Godhed imod mig. Gode Søn, dersom det var dig muelig at sende mig en liden Hjelp til Juulen beviste Du mig en stor Godhed da jeg som Du nok kan indsee er meget trængende og det jeg kan fortjene kun er saare lidet og jeg nu med Aarene tillige forener et svageligt Helbred. Det fornøjer mig og alle dine Bekjendtere at dit Stykke skal spilles paa Det Kongelige Theater. Gid det nu maae have faaet et heldigt Udfald. Fra Oberst Guldberg, Iversens, Jomfrue Lohmann, Bunkeflods, Madame Krags og Starups skal jeg hilse Dig mange Gange. Disse med mange flere af Dine Venner og Bekjendtere glæder sig meget over at høre at det stedse gaaer Dig vel. Vi venter nu alle med Længsel efter at modtage Underretning fra Dig om at Din Examen har faaet et glædeligt Udfald. Lev nu vel kjære Søn! Himlen Lønne Dig med alt Godt for din imod mig beviste sønlige Kjærlighed og Godhed. -

Din oprigtige Moder Marie Jørgensen

Odense d. 5 Desb. 1829

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.