Dato: 12. september 1829
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 12 September 1829

Kjære gode Christian!

At Din Nærværelse her var mig høist behagelig behøver jeg vel ikke vidtløftigere at beskrive Dig. Tanken om at see Dig næste Sommer erstatter nogenledes den Længsel jeg saa ofte føler, ved at vide Dig saa langt borte og som fornemmelig yttrede sig i de første Dage efter Din Bortreise. Vel veed jeg af Dit sidste Brev at Dit Ophold her bliver saa saare kort, men man maae jo være nøisom! og tænke Noget er bedre end Intet. Jeg var meget bekymret for Dig, da Du traf saa daarligt Veir til Din Reise, jeg frygtede Du var bleven syg siden det varede saa længe inden jeg hørte fra Dig, men seer Gud skee Lov at Du er fuldkommen vel. Det glæder mig usigelig at Du har moret Dig saa godt paa Din Landtour det er ret en sand Vederqvægelse for Kjøbstadfolk, en Gang imellem at komme ud og nyde lidt af den skjønne Natur. Hos Guldbergs har jeg forhørt om Reisekappen de har rigtig faaet den igjen. Min gode Christian! Du er en af de Faa der lægger saa megen Berømmelse paa Madame Krag i Møllen, jeg kan ikke billige det, thi jeg har ofte bedet hende om lidet Grødmeel, som de ellers giver bort i de andre Møller, men jeg fik Intet, det lod som hun havde mindre end jeg, derfor er jeg just ikke begjerlig efter oftere at forlange Noget af hende. At hun var galant imod Dig, forundrer mig ikke; thi det skylder man jo ethvert honnet Menneske, og Du trængte jo ikke til hende. Jeg har faaet et Skjørt af meget simpelt Hvergarn og en Serk isteden for Skjorten. Gode Christian! Du lovede mig lidet naar Du kom til Kjøbenhavn, jeg vil nu bede Dig naar Du kan, da at sende mig det, thi her skal være Auction efter Madam Andersen, og mueligen jeg der kunne faae et Par Lagner at kjøbe; som jeg trænger saa meget til. Jomfru Lohmann og Kapitainen beder at hilse Dig tilligemed alle gode Venner Bunkeflods iberegnet. Lev nu stedse saa lykkelig som det ønske af Din kjærlige Moder.

Marie

P.s. Sanne Bunkeflod takker Dem saa mange Gange fordi De saa godt erindrede hvad De lovede hende.

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.