Dato: 21. maj 1829
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 21 Mai 1829

Kjære Christian!

Du kan troe det glædede mig inderlig, da jeg saae af Dit Brev, at Du havde været saa heldig med Dit Stykke, jeg kan ikke nægte jeg var noget ængstelig, da jeg havde hørt Dagen det skulde opføres, da det jo undertiden kan gaae galt for de største Forfattere. Mon det dog ikke skulde blive opført her, saa jeg paa mine gamle Dage engang kunde komme paa Commedie? Hrr Hempel har havt den Godhed at betale mig 2 rbd fra Dig, som jeg takker Dig tusinde Gange for, de kom som sædvanlig ret tilpads. Bogen har jeg ogsaa faaet, som jeg ligeledes takker Dig mange gange for, alle vil have den, Jomfru Lohman har læst den, og hun fandt den meget morsom. Bunkeflods har ogsaa læst den, og den har moret dem kostelig. Næste Gang Du skriver, maae Du endelig underrette mig om, hvorledes Du har staaet Dig til Din Examen? thi jeg har længe gaaet og ængstet mig over den, da jeg vidste den var for Haanden, og er endnu ikke fuldkommen roelig omendskjøndt jeg veed den er forbi for længe siden, det er jo rigtignok kun det halve af Examen, men det ene har jo Indflydelse paa det andet. Du hilses mange Gange fra Jfr. Lohmann og fra alle gode Venner, men først og sidst fra Din oprigtige Moder

Marie

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.