Dato: 24. december 1828
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 24. December 1828.

Kjæreste Andersen!

Saa inderligt jeg takker Dem for Deres sidste, venlige Brev, maa jeg dog først og fremmest bede Dem ei tage ilde op, at jeg ei før idag svarer; men min Tid har været og er saa besat med alskens Forretninger, at jeg ikke har havt eller har et Øiebliks Frist. Hvad jeg har læst af Fodreisen, har særdeles interesseret mig. Den er, saa synes det mig, humoristisk, vittig og hvad den bør være; den har, kort sagt, ret meget glædet mig. Kort, min Andersen, vær Dem selv altid tro - id est: Had Feil, men ei Personer! Lad det paa den satiriske Bane, De nu er traadt ind i, blive Deres Valgsprog! Og endnu en Bøn af Deres gamle Ven: Forsøm ei Deres Studier! Inderligt, ja saare inderligt beder jeg Dem derom i een af Aarets sidste Dage. Til det kommende ønsker jeg Dem Guds bedste Velsignelse. Deres andre Subscriptionsplaner har jeg sendt bort uden at faae en eneste tilbage. Hos mig her i Byen har Ingen skrevet sig, da de paastode at have gjort det hos Hempel. Jeg beder Dem derfor sende mig tre Exemplarer, et til mig og to til Militairbibliotheket, paa Trykpapir. Nu Guds Fred! Alle hilse, særdeles

Deres trofaste C. Høegh-Guldberg.

Deres døende Barn er dog deiligt; jeg læste det atter med Glæde i Den flyvende Post.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (46)