Dato: 2. februar 1825
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Søn!

Din sidste skrivelse haver jeg med Glæde, modtaget, O, gode Christian, Hvor Din Gamle Moder glæder sig, over Din gode Fremgang, og det er, og bliver Din Moders Hiertens Ønske at det bestandig maae gaae Dig Lykkelig og vel! gode Christian. Din Moder, Henlever i det faste Haab, at Du min gode Søn, bliver min Alderdoms Trøst, og Glæde, Dit ædle Hjerte er jeg overbevist om føler lige saa meget for mig. Som mit Moderlige Hjerte for Dig! Gode Søn Du helses fra Alle paa det Kiærligste, og ønsker Dig en god Fremgang. Men især Helses Du fra Din til Døden hengivne Moder.

Od. d. 2. Feb. 1825.

Anne Marie

gode Christian, denne Dag er min Bryllupsdag for 20 Aar siden. -

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.