Dato: 23. februar 1823
Fra: Chr. Henr. Iversen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S.T. Hr. Studiosus artium Andersen Discipel i den lærde Skole i Slagelse logerende hos S.T. Frue Henneberg

Odense 23 Febr. 1823

Saa kjært som det vilde være mig at see Dem igjen i Odense i en heldigere Stilling end da De forlod samme; saa ukjært er det mig at jeg ikke kan opfylde Deres Ønske at logere Dem hos mig, eftersom jeg ejer kun eet Gjæstekammer, og deri logerer en Broderdatter af mig, som har været her siden afvigte Sommer. Lev vel! Gud lade Dem fremdeles gjøre heldig Fremgang! det ønsker af Hjertet

Deres Ven Iversen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus