Dato: 1821
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Hr Iingemann

Stolende paa Derres Godhed fordrister jeg mig at skrive Dem til for at anmode Dem om at igjenemlæse det indlagte Papir - Jeg føler meget veed at jeg maae henvende mig til Fremmede men jeg seer at jeg paa ingen anden Maade kan naa det Maal jeg anseer for min største Lykke. - Blottet for alt vovet jeg mig til Hovedstaden med det Haab at jeg ved ædelmodige Menneskers Hjelp og ved det Talent som jeg efter fleres Dom skulde besidde vilde arbeide mig frem - (vis De ej vil opfylde mit Ønske da jeg er Dem ganske Fremmet haaber jeg De dog tilgiver mig) vis det var Dem til Fornøielse vilde jeg Declamere nogle Scener og Digte for Dem Jeg har ogsaa vovet at skrive nogle Vers og Tragedier vis De vilde see disse da Jeg veed man maae være Overbærende med en Ustuderet Begynder

underdanigst Hans Christian Andersen

[Udskrift:] St Hr Ingemann i Kiøbenhavn

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (1)

Hr Iingemann

Stolende paa Derres Godhed fordrister jeg mig at skrive Dem til for at anmode Dem om at igjenemlæse det indlagte Papir - Jeg føler meget veed at jeg maae henvende mig til Fremmede men jeg seer at jeg paa ingen anden Maade kan naa det Maal jeg anseer for min største Lykke. - Blottet for alt vovet jeg mig til Hovedstaden med det Haab at jeg ved ædelmodige Menneskers Hjelp og ved det Talent som jeg efter fleres Dom, skulde besidde vilde [overstr: burde] arbeide mig frem - (vis De ej vil opfylde mit Ønske da jeg er Dem ganske Fremmet haaber jeg De dog tilgiver mig) vis det var Dem til Fornøielse vilde jeg Declamere nogle Scener og Digte for Dem Jeg har ogsaa vovet at skrive nogle Vers og Tragedier vis De vilde see disse da Jeg veed man maae være Overbærende med en Ustuderet begynder

underdanigst Hans Christian Andersen

[Udskrift:] St

Hr Ingemann i Kiøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 1)