Dato: 21. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 21d Juli 1875

Kjære Jonna!

Meget har jeg lidt og lider tildels. Du skriver mig ikke til. Den 22de August er det Din Fødselsdag. Dagen derpaa Din Moders. Gud glæde og velsigne Eder begge to! -

Meget er under min Liden forunderlig klaret op for mig, især i Harmonien i det uendelige Smaa til det uendelige Største.

Hils den kjære Elise Stampe ogsaa hendes gamle Fader / og alle Dine. Hvor i Verden er dog den velsignede trofaste Ida Koch? I lang lang Tid veed jeg aldeles Intet om hende

Lev vel

Din trofaste gamle

Ven H.C. Andersen.

[dikteret til Fru Melchior, som har skrevet brevet. Selve underskriften er HCAs]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus