Dato: 11. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[brevet er ikke HCAs håndskrift, det er Dorothea Melchiors. Men underskriften er HCAs]

Rolighed Søndag den 11te Juli

Kjære Herr Weber!

Lad mig vide om min Curator Etatsraad Collin har underrettet Skomager Gredsted at Denne har en Gang for alle at hæve Penge til H. h. Frederik VII Stiftelse i Odense, og det snarest.

Vil De sige at hermed følger et ikke før trykt Digt fra mig til Odense Folkekalender førstkommende Jul, og om ikke længe et nyt skrevet i denne Maaned.

Hils Deres Brud, Forældre Engelstoft og alle Kjære

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Vil De takke Herr Schmidt, jeg modtog imorges hans Skrivelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 244)