Dato: 1. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[brevet er ikke HCAs håndskrift, det er Dorothea Melchiors. Men underskriften er HCAs]

Rolighed den 1ste Juli 1875

Kjære Herr Weber!

Da for et Par Aar siden Herr Skomager Gredsted i Odense anmodede mig om at læse til en Indtægt for fattige Haandværkeres, ved ham, rejste Stiftelse, der er blevet hædret med at bære Frederik den 7endes Navn, indkom, troer jeg halvandet Hundrede Rigsdaler. Da jeg blev vist om i Bygningen saa jeg flere Værelser betegnede med Bidragernes Navne, eller disse vare ogsaa bibragte paa en Tavle paa Gangen; jeg lovede et andet Aar at læse igjen, og forstod at Herr Gredsted udtalte at et af Værelserne da skulde føre mit Navn. Jeg kommer næppe mer til at holde Foredrag, men vilde derfor nu gjerne vide, hvor meget den hele ringeste Sum maa være for at dette smukke Ønske kan opfyldes. Vil De tale til Herr Gredsted herom; han, De, og jeg maa indtil videre / være de Eneste, som maa vide herom. De giver mig nok klar Besked! Jeg lider af Bronchitis, kan ikke spise, ikke sove; dette er under hele min Sygdom, nu min tungeste Tid. Hils Deres Brud Deres Forældre Familie, Herr Gredsted vore fælles Venner. Tak for alt Godt!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 242-43)