Dato: 17. juni 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjære Hr Oksen!

Kjøbenhavn den 17 Juni 1875

Det kom mig noget uventet at lige i det jeg havde modtaget Deres venlige Skrivelse fra Bregentved at jeg var velkommen der og at De vilde afhente mig paa Stationen. Imidlertid er det godt, saaledes som Omstændighederne have stillet sig at jeg ikke kom derud, da jeg i disse Dage endnu ikke har bragt det til at gaae om her i Haven paa "Rolighed"; Grosserer Melchior har forundt mig en Tjener, som medens jeg er her stadigt er om mig. I næste Uge hører De fra mig, gid at jeg da maa kunde mælde min Ankomst!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen