Dato: 6. juni 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 6 Juni 75.

Kjære Hr Cand: Oksen!

Igaar skrev jeg til hendes Naade Fru Grevinde at jeg om Gud vilde, kom til Bregentved i næste Uge: Torsdag den lade Ju­ni, med Toget som indtræffer til Haslev Klokken 5½ Eftermiddag. Jeg glæder mig uendeligt til at komme derud og haaber der at gjenvinde Begyndelsen / til min Sundhed. Nu er det mig om at vide, kan De med Morgentoget paa Torsdag komme herind da Kl 3 paa Eftermiddag og lad sige mig? det vilde være deiligt. Kan De ikke, da lad mig snarest vide det, da maa jeg see at faae en Anden til ledsage mig til Kjøge, derfra kan jeg nok ene naae Haslev hvor jeg / da haaber at møde Dem. Hils hils hele den grevelige Familie og modtag selv min Tak for al den Uleilighed jeg gjør Dem.

Deres meget

hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus