Dato: 6. juni 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

København, [efter 5. juni 1875.]

Vil besørge vel henstillet, den Kuffert som staaer i Soveværelse, uden paa er skrevet at den indeholder Papirer til mit »Livs Eventyr«. Et Par Pakker Breve er lagt oven over Laaget, (dette selv er endnu ikke lukket). For Enden af Sengen en stor Kasse Breve. Mine Gipssager, - særligt Goethe og Schiller, som C.M. Webers Liig-Maske.

De to store Vandfarve Skizzer, hvoraf den ene hang for min Dør, især i [de forre min Dør i] det foreste Værelse, rulles med andre løse store Billeder paa en Stok; de mindre blive mellem de to Ark stivt Papir som staaer med Billeder i Forværelse.

Det store Billede fra Wien der staaer i Forværelset, tages for; Sophaen hvor det staaer og følger med. Det Skjærmbrædt som staaer i Soveværelset.

Ligesaa de to Reoler der og de Bøger som have Plads i samme, men de maa bindes sammen med Seglgarn i forskjelligt Hold. Min Gyngestol i Dagligstuen. Mine to Buster, de forskjellige Nips Sager der findes rundt om, ligesom Væggen maa ogsaa med. Dernæst staaer en stor Æske Soveværelset med Nips.

De Billeder og Aviser som ligesaa i Soveværelset ligge mellem det ene Skab og Bordet, ønskes pakkede sammen og bundet med Seglgarn.

Er her nu Eet og Andet jeg har glemt at nedskrive, fordeel det da bedst.

-------------

Papirerne paa Loftet med de Kasser de ligge i, troer jeg ikke har stor Betydning, men de maa ikke ødelægges, stil dem hvor Du vil.

-------------

Boghandler Salomon, Frøkenerne vide, ligesom Melchiors hvor han boer, afhenter Gulvtepper Sopha-Puder & til Opbevaring.

-------------

Lad mig ikke glemme at Du ogsaa tager Blomsterbordet, det kan maaskee afbenyttes i Vinter.

------------

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Hr Jonas Collin.

Vil besørge vel henstillet, den Kuffert som staaer i Soveværelse, uden paa er skrevet at den indeholder Papirer til mit "Livs Eventyr".

Et Par Pakker Breve er lagt oven over Laaget, (dette selv er endnu ikke lukke[t)]. For Enden af Sengen en stor Kasse Breve. Mine Gipssager, særligt Goethe og Schiller, som C.M. Webers Liig-Maske.

De to store Vandfarve Skizzer, hvoraf den ene hang for min Dør, især i [de forre min Dør i] det foreste Værelse, rulles med andre løse større Billeder paa en Stok; de mindre blive mellem de to Ark stivt Papir som staaer med Billeder i Forværelse.

Det store Billede fra Wien der staaer i Forværelset, tages for; / Sophaen [overstr: og følge] hvor det staaer og følger med.

Det Skjærmbrædt som staaer i Soveværelset.

Ligesaa de to Reoler der og de Bøger som have Plads i samme, men de maa bindes sammen med Seglgarn i forskjelligt Hold. Min Gyngestol i Dagligstuen. Mine to Buster;

De forskjellige Nips Sager der findes rundt om, ligesom Væggen maa ogsaa med. Dernæst staaer en stor Æske Soveværelset med Nips.

De Billeder og Aviser som ligesaa i Soveværelset ligge mellem det ene Skab og Bordet, ønskes pakkede sammen og bundet med Seglgarn./

Er her nu Eet og Andet jeg har glemt at nedskrive, fordeel det da bedst.

-------------

Papirerne paa Loftet med de Kasser de ligge i, troer jeg ikke har stor Betydning, men de maa ikke ødelægges, stil dem hvor Du vil.

-------------

Boghandler Salomon, Frøkenerne vide, ligesom Melchiors hvor han boer, afhenter Gulvtepper Sopha-Puder & til Opbevaring.

-------------

Lad mig ikke glemme at Du ogsaa tager Blomsterbordet, det kan maaskee afbenyttes i Vinter.

------------

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 6-8)