Dato: 2. juni 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Berlingske Tidendes Ekspedition

Da Konferentsraad H.C. Andersen i denne Maaned tager paa Landet, og senere i Sommeren syd paa, en længere Tid, om Gud vil, afsiger han herved fra Udgangen af Juni-Maaned, indtil videre, ærbødigst: "den berlingske Tidende".

Kjøbenhavn, 2den Juni 1875.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 417, billed 7097)