Dato: 30. maj 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjære Hr Cand: Oksen!

Tak for Deres venlige Skrivelse, Tak til den velsignede grevelige Familie, i hvis deilige Sommerhjem, jeg haaber at forfriskes og styrkes. Det har netop i de senere Dage været min og Lægens Plan at jeg ikke før den 10 a 12 Juni tog ud paa Landet, da vi antage at Veiret da er i Ligevægt. Om faae Dage skriver jeg til hendes Naade herom, De skal, naar Tiden mere nærmer sig, modtage Brev. Jeg har i lang Tid ikke gaaet i Luften og er meget svag tilfods, min Slimhoste plager mig, men snart haaber jeg at Solskin, Skovluft og velsignede kjære Mennesker ville være mig til Styrke og Velsignelse!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Bring min taknemlig ærbødige Hilsen til Fru Grevinden og Greven, de to ældre Sønner og de tre yngste Venner jeg der har i Familien.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen