Dato: 21. maj 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Mai 1875

Kjære Ven!

Meget syg har jeg været siden jeg saae Dem, meget længe siden er det De glædede mig med Besøg. Kom dog snarest! Vil Gud tager jeg ved Mai-Udgang ud paa Landet. Bliver Sommeren ikke god, reiser jeg syd paa og bliver, / om det lykkes mig, henved et Aar borte, jeg kan ikke tilbringe en saa bitterlig kommende Vinter, som den jeg iaar har levet. Meget har jeg naturligviis at tale med Dem herom. Det bedrøvede mig at jeg ikke fik at høre om Møllers Fest før den var forbi. Havde jeg vidst den og været rask, da havde jeg skrevet / en Sang og bedet Dem at maatte være med. Hils ham!

Deres gamle trofaste

H. C. Andersen. Velbaarne

Hr Th: Reitzel,

Boghandler.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 414, billed 7092-94)