Dato: 27. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 April 1875

Kjære Ven!

I Dag, saa snart Du kan, vær da saa deeltagende at besøge mig; jeg er i høi grad ærgerlig og bedrøvet over en Artikkeli Dagbladet, aabenbar imod mig; den kan ikke være skrevet af Hr Topsøe, selv det at den staaer i hans Blad, forundrer mig. Jeg faaer for det første fornemmlige Misundelsens Spark efter Festligheden den anden April og det vil ikke blive der ved.

Din hengivne

H. C. Andersen

Til Hr. Jonas Collin Dr. Mag:

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 175)