Dato: 23. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 April 1875

Kjære Fru Koch !

Uagtet jeg ikke tror at De venter mig i Dag i dette vin­terlige, vexlende Veir, skriver jeg dog disse Ord; jeg bli­ver hjemme i Dag og har mange Smerter i Siden; Slimhosten vil heller ikke forlade mig. De mange Sneefnokke i Dag tyder ikke paa Foraar, og før det kommer bliver jeg da aldeles ikke Menneske. Hils Børn og Børnebørn!

Deres taknemmelige

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus