Dato: 23. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Charlotte Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, store Bededag, den 23 April 1875.

Kjære lille Charlotte! Nu er Du da i Kjøge; har allerede spiist der en lille Kjøge-Kylling; den bliver aldrig til Høne! Igaar forlod Du Kjøbenhavn og er nu en bereist Pige, har seet den store Stad Roeskilde og er nu i den By, hvor vi Allesammen længes efter at besøge Dig! Igaar skrev strax Poul et Brev til Dig, et langt, kjønt Brev, det første han nogensinde har skrevet med Blæk; naar Du kommer saa vidt - ja, saa faaer jeg en heel Skrivelse fra Dig. Poul var glad over sit Brev, at han ikke gik, men sprang og svævede i Luften, sveiede, dreiede, man saae han var stolt af sin Gjerning, men dog ikke mere stolt end en god Dreng tør være det. Nu har Du vel idag seet Dig om i Kjøge? dersom det der ikke har sneet forfærdeligt! her i Kjøbenhavn, faldt Hagl saa store som Kaalhoveder og Sneen fygede saa at jeg troede, nu plukker Charlotte alle de hvide Høns i Kjøge og har sendt dem med Skyerne, saa Fjerene ret kunne drysse ned over Høibroplads, Nyhavn og hvor der boer gode Mennesker som tænke paa Charlotte. Nu skal Du vel en Dag ud til Papirs Fabrikken. Saa siger Fader: "Sæt Maschinen igang", men saa maa Du ikke komme Maskinen fornær, den kan karte et Menneske om til Papir og det er ingen Fornøielse, saa bliver man solgt for to Skilling Arket og skal skrives paa, baade for og bag! Hils nu Din Moder, din Fader, Otto, dine Søstre og Tante Mille, er endnu Tante Louise der, da bring ogsaa hende en Hilsen, og vær nu rigtig glad; lad en af Dine Søstre læse for Dig lidt af Eventyret: "Under Piletræet", der staaer ogsaa fortalt om Kjøge og to søde Børn, der spiiste et Par Kjærestefolk som vare lavede af Honningkage-Deig og havde en Mandel istedet for et Hjerte; Man hjælper sig som man kan! Og nu lev vel! Hurra for lille Charlotte, for Kjøge og Alle, som holde af Dig og som Du holder af!

Din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad