Dato: 17. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Whitelaw Reid
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen April 17, 1875

Dear Sir,

During a long period it has weighed on my mind to address you - to express my sincerest thanks for all the sympathy you have shown me - but my illness has pressed me down during this severe winter so that I have had, and still have, great difficulty in writing. It afforded me great pleasure to receive the volumes about America, with their beautiful illustrations, after your having so heartily interpreted my utterances about the subscriptions raised in my favor, when the dear children broke their savings-boxes in order to support their tale-teller, whom they believed in want. Christmas morning I received the advice by telegraph. I expected the books ere long, and I had then decided immediately to send you, my noble, sympathizing friend, a letter in reply. In the meantime weeks and months passed away. I therefore wrote to my honored friend, Gen. Christensen, New York, in order to get information whether the books were lying with some bookseller or, perhaps, at the bottom of the sea. About simultaneously with his friendly reply I get advice that the steamer had arrived, and exactly on my seventieth birthday I received the books. I rejoice at this gift, the dearest that I could be granted to me from the powerful country where I am happy to have so many friends, young and old. Now I do not only read about but I have before my eyes this beautiful country, where my age and delicate state of health will never allow me to come. How charming if it could have been done next year to the great feast; but this is quite out of question. I have, however, reached a greater happiness than millions of others. My seventieths birthday was a day of sunshine and bliss - from my native country and from abroad, far away, came beautiful gifts, letters and telegrams, and the charming present from America arrived. I have to thank the Lord for such fortune. My life is the most beautiful tale. But I felt myself overpowered; my delicate health could not bear it. During the fortnight after the birthday I have been suffering and unable to write this letter, which I have been very anxious to send you. Be content, pray, with my words, and give my thanks in richer and better expressions to young and old. The precious work, "Picturesque America", is to me a dear present, and will be preserved after me as a memory of the American youths' love of their old tale teller,

Hans Christian Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (HCA 2005/B-90)

17 April 1875

Meget ærede Herre!

Længe har det været mig en Hjertesag at skrive Dem til, udtale min Tak for al den Deeltagelse De har viist mig, men min Sygdom har knuget mig i denne strænge Vinter saa at det har været og er mig, tildeeles endnu besværligt at skrive. Det var mig en stor Glæde, efter at man saa hjerteligt forstaaende havde optaget min Udtalelse om Indsamlingen til mig i Amerika, Hvor de kjære, yngste Venner sloge Deres Sparebøsse itu for at understøtte Deres som de treode trængende Eventyrfortæller, De bestemte at sende mig et Værk om Amerika med mange Illustrationer. Juledag modtog jeg Telegram her om; jeg ventede at Bøgerne om ikke lang Tid vilde indtræffe / og da var det min Bestemmelse strax at sende Dem, ædle, deeltagende Ven, min Svar-Skrivelse. Imidlertid gik Uger og Maaneder; jeg skrev derfor til min hædrede Ven Hr General Christensen i New York om endeligt at give mig Oplysning om Bogpakken laae hos nogen Boghandler eller paa Havsens Bund. Omtrent samtidigt med hans venskabelige Svar fik jeg Efterretning at Fartoiet vilde komme og netop paa min 70-aarige Fødselsdag kom Bøgerne mig i hænde. Jeg er uedelig glad ved denne Gave, den kjæreste der kunde forundes mig fra det mægtige Land hvor jeg er lykkelig ved at have saa mange venner mellem Unge og Gamle. Jeg ikke blot læser nu men har for Øie, det herlige Land, hvor / hen jeg i min Alder og Svagelighed ikke kommer.

Hvor deiligt om det kunde have skeet næste Aar til den storartede Festtid. Dog jeg har jo opnaaet saa uendeligt megen Lykke, som ikke tildeles Milioner Andre. Min 70 aarige Fødseldag, var en Dag rig paa Solskin og Velsignelse rundt om fra mit elskede Fædreland og langt udenfor dets Grændser, kom smukke Gaver, breve og Telegrammer, de amerikanske Børns kjærkomne Gave indtraf. Hvor uendeligt meget Godt har jeg dog at takke Vorherre for, ja jeg er tilvisse et Lykkens Barn, mit Liv det deiligste Eventyr.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 298-299)