Dato: 17. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Berthold Auerbach
Sprog: dansk.

Kjære trofaste Ven! Der ligger mange Aar med gode og tunge Dage imellem os siden vi sidst mødtes. Megen Lykke og Glæde er imidlertid blevet forundt mig og tænker jeg tilbage ligger Alt i Solskin. Tidligere var jeg saa godt som aldrig syg, nu derimod har jeg i tre Vintre været lidende, men selv i denne Prøvelse har bragt sin Velsignelse; jeg har ret fornummet hvor uendeligt mange deeltagende Venner af alle Klasser jeg har i mit kjære Fædreland og vidt om udenfor dets Grænser. Jeg lider af Rheumatisme og Sygdom i Leveren; nu, sidste Sommer, var det dog bedre med mig, men så kom denne strenge Vinter, den har igen sat mig tilbage. Min 70-aarige Fødselsdag nu den 2 April var rig på Glæde og Velsignelse for mig; mine deeltagende Venner, hjemme og ude, have løftet mig høit at mit Hierte bøiede sig derved i taknemmelig Ydmyghed. / Det overvældede og glædede mig saa inderligt at høre om at der Verein "Berliner Presse" vilde hædre mig med en Adresse og at du, min berømte hædrede Ven, havde skrevet den.

Jeg modtog den, Indhold og Udstyrelse overgik al min Forventning. Jeg telegrapherede strax og nogle Dage efter sendte jeg en Takskrivelse. Jeg vil haabe at begge Deele er naaed til deres Bestemmelse. Vil du gentage min Tak. - Meget havde jeg at sige dig, meget at takke for, men jeg er saa smertefuld, du faar i Dag kun dette lille Brev, og paa én af de første Dage en Bog fra mig, som maaske vil more dig! Din trofaste gamle Ven H C Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost