Dato: 10. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 April 1875.

Kjære Fru Koch!

Er De meget vred paa mig? - jeg ærgrer mig i Dag meget over at jeg ikke i gaar lagde Baand paa min ilde Stemning, min Fortvivlelse over at komme syg og ynkelig til en Familie Fest hvor jeg saae et Par fremmede Ansigter. Det var mig saa uventet; dertil var jeg igaar saa lidende og pirrelig, som man neppe tør være det i sit eget Huus, men De vil af Hjertelag fra gammel Tid bære over med den syge "Ven", ligesom ogsaa Deres elskværdige Svigerdatter glemmer at jeg ikke havde det rette Solskin uagtet det / dog var en stor Festdag, hendes af Mand og Børn velsignede Fest. Hils dem Allesammen og lad mig snart erfare at Alt er ved det gode Gamle ogsaa i Deres Dom om mig.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 409, billed 7085-86)