Dato: 9. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

806. Til E. Collin. Kjøbenhavn 9 Apr 1875. Kjære Ven !

Er De ikke nok saa god, snarest, naar De kan, at give mig vedlagte Skrivelse paa Tydsk og sige mig dertil om jeg glad og taknemlig nok har udtrykt mig, ellers hjelper De paa Stilen. Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S

Det engelske Blad the daily news havde igaar en lang, høist interesant Artikkel om mig som Digter, hvor jeg kommer i Selskab med saa store Navne at jeg isandhed føler mig ganske lille derved.

"Der Verein Berliner Presse"

har i høieste Grad overrasket og glædet mig ved den store inderlige Deeltagelse den har viist mig ved paa den meest hædrende Maade at erindre min 70 aarige Fødselsdag og ved Tilsendelsen af den i kunstnerisk Udstyrelse saa skjønne og i Indhold saa hjerteligt smukt givne Hilsen. Strax ved Modtagelsen, den 5 April, afsendte jeg etTelegram tildenhøitæredeFor ening og haabede allerede den følgende Dag at kunne i Brev-Skrivelse fyldigere udtale min Tak, men jeg er endnu syg, Kræfterne slaae ikke til, først i Dag kan jeg afsende Dem min dybtfølte Udtalelse af Taknemlighed. Det er kun fattige Ord jeg kan sige, mens man har forundt mig saa meget Solskin og saa stor Glæde. Være alle velsignet og takket. Min ædle berømte Ven Auerbach som har nedskrevet Adressen bringer jeg snarest en særlig Takskrivelse. Med den inderligste Taknemlighed

H.C.A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost