Kjøbenhavn den 8 April 1875

Den høitærede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden" har hædret mig med en hjertelig Lykønskning i Anledning af min 70aarige Fødselsdag. Jeg er overvældet ved al den Godhed og Deeltagelse man rundtom fra forunder mig. Dybt bevæget sender min inderlige Tak til den høitærede Bestyrelse og hver Enkelt i Selskabet. Gud glæde og velsigne Dem, som De have glædet mig.

Taknemligst

H. C. Andersen

Til den høitærede Bestyrelse af Foreningen "Fremtiden".

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 745)

Kjøbenhavn den 8 April 1875

Den høitærede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden" har hædret mig med en hjertelig Lykønskning i Anledning af min halvfjersindstyveaarige Fødselsdag. Jeg er overvældet ved al den Godhed og Deeltagelse man rundtom fra forunder mig. Uendelig og dybt bevæget sender min inderlige Tak til den høitærede Bestyrelse og hver enkelt Mand i Selskabet. Gud glæde og velsigne Dem, som De have glædet mig.

Taknemligst

H. C. Andersen

Til den høitærede Bestyrelse af Foreningen "Fremtiden".

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 744)

Kjøbenhavn den 8 April 1875

Den høitærede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden"

har hædret mig med en hjertelig Lykønskning i Anledning af min 70aarige Fødselsdag. Jeg er overvældet ved al den Godhed og Deeltagelse man rundtom fra forunder mig. Dybt bevæget sender jeg min inderlige Tak til den høitærede Bestyrelse og hver Enkelt i Selskabet. Gud glæde og velsigne Dem, som De have glædet mig.

Taknemligst

H. C. Andersen

Til den høitærede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden".

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 407, billed 7084)