Dato: 8. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 April 1875

Kjære, trofaste Ven!

Min hjerteligste Hilsen til Dig paa din Festdag! Gud give Dig et glad, sundt og lykkeligt Livsaar. Jeg lægger et Exemplar af Eventyret i de femten Sprog her ved Brevet. [Brev] Bliv mig altid en deeltagende tro Ven, som Du har været det i de sidste Aaringer. Kom endeligt i Dag til mig før jeg tilbringer Middagen hos Melchiors, eller faae din Fader der til; mit Sind er sat i stærk Bevægelse ved en Artikkel i Dag i Dags Telegrafen, hvori mældes at efter Forlydende vil snart udkomme en Samling af Breve jeg har skrevet til Forskjellige. Uagtet jeg troer at jeg aldrig har skrevet Noget, som nu kan være mig ubehageligt at høre, veed man jo dog aldrig hvad man i et privat Brev kan have nedskrevet, især naar man ikke veed til hvem og paa hvad Tid. Jeg maa endeligt see at faae Oplysning herom og vide hvorledes man uden min Tilladelse kan udgive Sligt i mit levende Liv.

Din trofaste

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 8 April 1875

Kjære, trofaste Ven!

Min hjerteligste Hilsen til Dig paa din Festdag! Gud give Dig et glad, sundt og lykkeligt Livsaar. Jeg lægger et Exemplar af Eventyret i de femten Sprog her ved Brevet. [Brev] Bliv mig altid en deeltagende tro Ven, som Du har været det i de sidste Aaringer. Kom endeligt i Dag til mig før jeg tilbringer Middagen hos Melchiors, eller faae din Fader der til, - mit Sind er sat i stærk / Bevægelse ved en Artikkel i Dag i DagsTelegrafen, hvori mældes at efter Forlydende vil snart udkomme en Samling af Breve jeg har skrevet til Forskjellige. Uagtet jeg troer at jeg aldrig har skrevet Noget, som nu kan være mig ubehageligt at høre, veed man jo dog aldrig hvad man i et privat Brev kan have nedskrevet, især naar man ikke veed til hvem og paa hvad Tid. Jeg maa endeligt see at faae Oplysning herom og vide hvorledes man uden min Tilladelse kan udgive Sligt i mit levende Liv.

Din trofaste

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 173-74)