Dato: 26. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Fredag 26 Marts 1875.

Kjære Fru Henriques!

De veed at Fru Conferentsraadinde Drevsen længe har været syg, nu er hun noget bedre og vil, om det kan skee, paa Søndag spise til Middag hos sin Broder Etatsraad Collin, de ønske da ogsaa at see mig, om jeg er saa vel og da jeg jo ikke samles med Fru Drevsen, til min Festdag, den anden April, vil jeg gjerne see hende paa Søndag, men da maa jeg opgive at samles med Dem og Deres; det vilde derfor være deiligt om jeg maa være Deres Gjest imorgen Lørdag, dersom De ikke skal ud og jeg er stærk nok til at forsøge det. Giv mig Svar her paa engang i Dag. Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 407)