Dato: 12. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 Marts 1875

Kjære fortræffelige Ven! Jeg er meget ilde ved at komme med et Spørgsmaal, men jeg troer der er indløbet en Feiltagelse ved Udbetalingen af de mig i Dag tilsendte Penge. Der staaer paa Deres givne Papir 391 Kroner 27 Øre; jeg seer at der i gamle Penge er givet mig 145 Rdlr

samt een

Krone og 27

Øre, men kan det tilsammen

blive mere end 291 Kroner

27 Øre? Tag endelig min Skrivelse, eller muelige Feiltagelse ikke uvenlig op! Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad