Dato: 2. marts 1875
Fra: Nicolaj Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Conferensraad Andersen!

Nu er Rygtet blevet til Virkelighed: Igaar blev jeg forlovet med Theodora Lundgren. De vil tage Deel i min Lykke, den højeste, jeg nogensinde har attraaet. Vil De sige mig, om jeg maa have den Glæde med det Første at føre min Brud til Dem. Jeg troer ikke noget Menneske kan blive gladere, end jeg er. Men saa ønsker man ogsaa alle Andre det Bedste. Gid De maa føle Dem fri for Smerte og med et glad Sind! - De veed ikke, hvor mit Liv nu synes mig rigt og lyst og varmt, jeg fornemmer en Fred og Hvile, som intet Andet kunde have givet mig

Deres hengivne

Nicolaj Bøgh

Tirsdag 2/3 75

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost