Dato: 28. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 28 Feb: 1875

Kjære Fru Henriques!

Heller ikke i Dag tør jeg vove mig ud, uagtet jeg trænge til frisk Luft og at være hos kjære Venner, men jeg føler mig saa syg.

Deres hengivne

H.C.Andersen

E. S.

Maa jeg laane "Nær og fjern" samt Illustrerede Tidende

Tekst fra: H.C. Andersens Hus