Dato: 25. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Februar 1875

Kjære Fru Melchior! Igaar leed jeg meget af Smerter i Siden, de bleve allerværst mod Aften, jeg kunde næppe røre mig, det var som et stærkt Hold, lige hvor Leveren ligger. Natten var heller ikke god, det smertede naar jeg vendte mig i Sengen. Nu dulmer det en Deel, og jeg vilde saa gjerne hen til Dem og efter saa lang hengaaet Tid, gjensee Fru Johanne; i Vognen er heller ikke saa koldt, men Trapperne ere høie og kolde, jeg frygter for at hver større Anstrængelse skal kalde Smerterne igjen tilbage, og jeg tør derfor ikke vove mig ud i Dag. Dr Collin ansaae det ogsaa for rigtigst, da ene Rolighed kan hjælpe paa det syge Legeme. Hils den kjære Fru Johanne i Dag paa hendes Festdag. Jeg sender hende en Bog, men den er, efter den ny Lov, som jeg kalder den: "at Datteren faaer alle Presenter paa Moderens Fødselsdag", hvilket Charlotte vist nok billiger, bestemt for - Charlotte. Jeg hører vel snart fra Dem og Deres. Lev hjerteligt vel!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad