Dato: 24. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Ploug
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Feb. 1875.

Kjære Hr Redacteur Ploug!

Da De sidst glædede mig med et Besøg i Anledning af det "Anckerske Legat", var De saa venlig at love mig et fornyet Besøg før vi kaldtes til møde, et saadant er, som De veed, bestemt til iaften, tør jeg haabe at see Dem før De gaaer derhen. I Dag er jeg særdeles lidende af Gigt-Smerter, jeg tør aldeles ikke vove mig ud.

Med største Høiagtelse og

hjertelig Hengivenhed

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 404, billed 7081)