Dato: 23. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23 Feb: 1875. Kjære Fru Henriques!

Skuespillerinden Fru Møller i Casino har til sin Forestilling iaften: "Øster og Vestergade", sendt mig Billet; vil Een af Sønnerne benytte den, da skal det glæde mig. Jeg føler mig bedre i Dag, men vover mig dog ikke ud for min Hoste og den Smerte jeg endnu har i Siden. Hils alle Kjære.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Igaar Eftermiddags glædede vor elskværdige Kronprinds mig med et længere Besøg. I Dag har jeg slet ingen seet! - Jeg hører nok om Robert eller Edmond benytter Billetten.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 406)