Dato: 25. februar 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjære Ingemann!

Tak for Deres kjærlige Brev og tak at De skrev saa snart. Dette Epistel i Dag kommer for at bede om et endnu hurtigere Svar, nemlig, ret med næste Post, saa jeg kan have det Fredag. Vil De ikke nok! Sagen er, den syndige Carstensen som udgiver Portefeuillen, vil med det allerførste reise til Paris, og der arangere en Deel Plader for en dansk Nytaarsgave, en Art »Volkscalender«, som skal udkomme her til Nytaar 1841; før sin Afreise vilde han gjerne anmælde denne, og sige at han havde Løfte om Bidrag af flere fremtrædende Navne, saaledes har han 0ehlenschlægers, Heibergs &, nu vilde han saa gjerne have Deres og Hauchs. Vil De bede Hauch og saa hører jeg med første Post et venligt Svar. Iaften gives Mulatten for fjerde Gang, der er udsolgt. Det er mig umueligt at skrive mere i Dag, da jeg sidder med et arbeide for Phister, en Vaudeville-Monolog: Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris, den skal til Nodeskriveren før Aften. Hils Deres kjære Kone!

Lev vel!

Deres trofast hengivne

H C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøb: 23 Feb 1840

Kjære Ingemann!

Tak for Deres kjærlige Brev og tak at De skrev saa snart. Dette Epistel i Dag kommer for at bede om et endnu hurtigere Svar, nemlig, eet med næste Post, saa jeg kan have det Fredag. Vil De ikke nok! Sagen er, den syndige Carstensen som udgiver Portefeuillen, vil med det allerførste reise til Paris, og der arangere en Deel Plader for en dansk Nytaarsgave, en Art "Volkscalender", som skal udkomme her til Nytaar 1841; før sin Afreise vilde han gjerne anmælde denne, og sige at han havde Løfte om Bidrag af flere fremtrædende Navne, saaledes har han Øehlenschlægers, Heibergs &, nu vilde han saa gjerne have Deres og / Hauchs. Vil De bede Hauch og saa hører jeg med første Post et venligt Svar. Iaften gives Mulatten for fjerde Gang, der er udsolgt. Det er mig umueligt at skrive mere i Dag, da jeg sidder med et arbeide for Phister, en Vaudeville-Monolog: Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris, den skal til Nodeskriveren før Aften. Hils Deres kjære Kone!

Lev vel!

Deres trofast hengivne

H C. Andersen /

[Udskr:] Hr Professor B. S. Ingemann i Sorø. frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 173-75)