Dato: 15. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 Feb 1875

Kjære Ven!

Efter Deres egen venlige Paamindelse, tillader jeg mig at bede Dem i een af de nærmeste Dage at sende mig tredie Delen af Honoraret for de nu ved Juul udkomne Eventyr og Historier. Hils paa det venligste Deres Frue, Deres Broder og andre deeltagende Venner!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen Velbaaren Hr Boghandler Th: Reitzel.

L.-Petersens sml. nr. 403.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret