Dato: 6. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 Februar 1875.

Kjære Frøken Ørsted!

Hvor det glædede mig igaar at faae igjen Deres Haandskrift, læse Deres Brev; ogsaa med Dem, som med mig, gaaer det noget langsomt frem med Bedringen, men den vil helt komme med Solskinnet; i dag har været ovre paa den anden Side af Nyhavn, Broen over Kanalen blev aabnet i morges, og jeg gik hen til Hartmanns, som jeg ikke har besøgt i mange Tider, men selv paa det korte Stykke blev jeg meget træt og det var høist besværligt at komme op ad Trappen til anden Sal. Jeg lider forfærdeligt af Gigt i Knæ, Arme og Hænder, ellers er jeg ret aandsfrisk og omskriver/ i Recitativer Dialogen til Festen paa Kenilworth. I Søndags leverede jeg til Bladet Fjern og Nær en Akrostichon-gåde, som synes at have vakt nogen Interesse. Senere har jeg skrevet et Digt "Kjøbenhavn" og nu igaar et lignende "Odense". Naar skal jeg dog have den Fornøielse at læse disse for Dem og Deres Fru Moder. Hils hende hjerteligt og bring min Tak til Fru Scharling for vedlagte lille Bog som hun forleden laante mig. Med Indsamlingen til Monumentet hører jeg at det gaaer godt, men om jeg oplever at see den reist er en anden Sag, dog jeg oplever jo Den kjærlige Tanke for mig.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

E.S. Skriver De den unge norske Dame til, da bring hende en venlig Hilsen fra mig og sig at i den amerikanske & engelske Udgave af Mine Skrifter findes en Fortsættelse af "Mit Livs Eventyr" og at den slutter med Festdagen for mig i Odense da jeg hædredes med at blive Byens Æresborger. Jeg arbeider imidlertid nu paa at gjøre denne Fortsættelse fyldigere for danske Læsere og Fortsætter den, om Gud vil, til den anden April 1875 da jeg saa har fyldt mit 70de Aar og Bogen vil derefter snart udkomme.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus